Nasz sprzęt - Twój sukces

Składana brona talerzowa

Duże składane brony talerzowe są przeznaczone do podorywki na dużych powierzchniach oraz do ogólnego przygotowania gleby pod wysiew.

Dane techniczne

  TERRADISC 4001 K TERRADISC 5001 K TERRADISC 6001 K
Szerokość robocza 4 m 5 m 6 m
Liczba talerzy 32 szt 40 szt 48 szt
Średnica talerzy 58 cm 58 cm 58 cm
Odstęp między śladami 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
Odstęp między belkami 90 cm 90 cm 90 cm
Wysokość ramy 75 cm 75 cm 75 cm
Zapotrzebowanie mocy 135 KM 170 KM 190 KM
Szerokość transportowa 2,8 m 2,8 m 2,8 m
Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego 2535 kg 2985 kg 3515 kg
Ciężar walcami sztabowymi 540 mm ø 480 kg 619 kg 680 kg
Ciężar walcami sztabowymi 660 mm ø 610 kg 766 kg 850 kg
  760 kg 880 kg 1040 kg
Ciężar walcem pierscieniowym 540 mm ø 610 kg 720 kg 840 kg
Waga walcem pierscieniowym 550 mm ø 820 kg 1010 kg 1190 kg
Waga gumowy wał packera 590 mm ø - 1000 kg 1120 kg
Ciężar CONOROLL 540 mm ø 620 kg 740 kg 860 kg
Ciężar Tandem CONOROLL 560 mm ø 950 kg 1160 kg 1370 kg

Dla dużej wydajności

 • Dzięki hydraulicznej funkcji wyboru głębokości roboczej można szybko i bezpiecznie dokonać zmiany ustawienia. Ustawienie głębkości pracy wału i zagrabiacza Perfekt jest regulowane przez klipsy.
 • „Bezpieczny dostęp do klipsów jest z obu stron.
 • „Ciężar wału jest przenoszony na bronę, co zapewnia dobre zagłębianie maszyny.
 • „Hydrauliczne składanie maszyny do szerokości 2,80 m umożliwia komfortowy i bezproblemowy transport po drogach. Brona jest składana w dwóch częściach, przez co zapewniona jest mała wysokość transportowa.
 • „Automatyczna blokada transportowa załącza się hydraulicznie przez założenie sworznia. 
 • Zwarta rama jest znakiem rozpoznawczym zaczepianych krótkich bron talerzowych TERRADISC. Pierwszy rząd talerzy znajduje się bardzo blisko ciagnika, co zapewnia szczególnie korzystne położenie punktu ciężkości.
 • „Trzy wysokości zaczepienia maszyny na cięgłach dolnych z podwójnie podpartym sworzniem Kat. 2/2 i Kat. 3/3 stanowią wyposażenie standardowe.
 • Trzy pozycje ustawienia cięgła górnego dają możliwość optymalnego dopasowania do każdego ciągnika.
 • „Obydwa górne otwory są przewidziane do zaczepienia dyszla i podwozia.

Komfort i perfekcyjne wyposażenie

Pożadany efekt pracy jest zagwarantowany tylko przez najlepsza technikę i prawidłowe uporządkowanie narzędzi roboczych.

Prawidłowy prześwit
 • Duża wolna przestrzeń między talerzami i ramieniem nośnym.
 • Ramiona otwierają się w kierunku obrotu, przez co nie zakleszczają się kamienie i resztki pożniwne.
 • Duży odstep między talerzami i obejmami zaciskowymi dla bezpiecznego przelotu dużej ilości resztek organicznych
Zagrabiacz niwelujący (opcja)
 • Stalowe palce zagrabiacza prowadzą strumień ziemi pod wałem, grupują mieszankę gleby i słomy i wyrównuja ją.
 • Zagrabiacz 14 mm grubości o wygiętych palcach jest prowadzony przez zaczep wału.
 • Ustawienie podstawowe wysokości i pochylenia następuje przez proste przełożenie sworzni.
 • Pozycja zagrabiacza dopasowuje się przy zmianie głębokości roboczej. Im nizej, tym większy jest wolny wylot z tyłu.
 • Szeroka gama wałów na każde warunki pracy.

Zwarta budowa

Kroje skrajne jako opcja

 • Dla uzyskania równomiernego gładkiego obrazu pola, fi rma Poettinger oferuje dwa kroje skrajne. Kroje moga być obustronnie regulowane w pionie i poziomie w kierunku jazdy. Również odstęp do kroi talerzowych podlega regulacji.

Regulowane kroje zewnętrzne

 • Głębokość ustawienia zewnętrznych kroi talerzowych jest regulowana z lewej i prawej strony. Dzięki temu powstaje jednolity obraz pola.