Nasz sprzęt - Twój sukces

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych od użytkowników serwisu internetowego działającego w domenie www.agro-plus.com.pl (zwanego dalej Serwisem) przez administratora Serwisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Agro-Plus Michał Kulpanowski (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bogate 68, 06-300 Przasnysz), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Przasnysz pod numerem: 613/2002, NIP: 7611013998, REGON: 551050988 (zwane dalej Operatorem).
 2. Operator jest administratorem danych osobowych pozyskanych od użytkowników Serwisu (zwanych dalej Użytkownikami).
 3. Operator wszelkie dane pochodzące od Użytkowników gromadzi w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje;
  2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies;
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Rozdział 2.

Formularz kontaktowy.
 1. Operator gromadzi informacje, które Użytkownik podaje w formie formularza kontaktowego.
 2. Operator za pomocą formularza kontaktowego gromadzi następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres poczty elektronicznej;
  3. Numer telefonu.
 3. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym są niezbędne do obsługi pytań, uwag i zgłoszeń Użytkownika. Obsługa ta nie ma charakteru jednorazowego. W szczególności, gdy odpowiedź na zgłoszenie Użytkownika zmieni się, Użytkownikowi zostanie przekazana nowa odpowiedź.
 4. Operator kontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub mailowo.
 5. Podanie danych z Rozdz. 2. Pkt. 2. niniejszej polityki prywatności jest dobrowolne i konieczne wyłącznie do realizacji wskazanych w Rozdz. 2. Pkt. 3. celów.
 6. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Zmiana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym możliwa jest za pomocą zgłoszenia mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listu poleconego na adres Operatora.

Rozdział 3.

Pliki cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników;
  2. Optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników;
  3. Tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców i partnerów. Wówczas podlegają one ich własnej polityce prywatności.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Rozdział 4.

Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania;
  2. Czas wysłania odpowiedzi;
  3. Nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzonej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. Informacje o przeglądarce Użytkownika;
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane z Rozdz. 4. Pkt.2. niniejszej polityki prywatności nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Serwisu.
 4. Dane z Rozdz. 4. Pkt. 2. niniejszej polityki prywatności są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem, w tym analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu i nie są ujawniane osobom trzecim.

Rozdział 5.

Przechowywanie i ochrona danych.
 1. Dane z formularzy kontaktowych i logi serwera przechowywane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe z formularzy kontaktowych przechowywane są w specjalnie wydzielonych bazach danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
 3. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników mają jedynie wybrani pracownicy Operatora.
 4. Wszyscy pracownicy Operatora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wiosek Użytkownika lub sądu, prokuratury, policji albo innego uprawnionego organu.
 6. Operator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich, stosując w tym celu takie środki, jak: firewall'e, urządzenia zabezpieczające serwery oraz inne fizyczne środki bezpieczeństwa.
 7. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach innych stron internetowych.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Serwisu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczne pod nr telefonu: (29) 752 77 55.
 3. Użytkownika korzystającego ze strony internetowej Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności Serwisu.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu.
 5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24.07.2013r.

© PPHU Agro-Plus 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone